MMEVN.COM - Kênh Thông Tin Công Nghệ, Thủ Thuật, Game, APP


Phần Mềm Lưu Trữ và Chia Sẻ File

Phần Mềm Lưu Trữ và Chia Sẻ File hỗ trợ trợ bạn hai công việc cùng lúc là lưu trữ file tài liệu quan trọng và chia sẻ file đó với cộng đồng internet nhé. Với tính năng đồng bộ với server cực kỳ cao, các phần mềm lưu trữ và chia sẻ file mà mình chia sẻ với các bạn dưới đây cho phép bạn thực hiện các thao tác ở hai nền tảng web và phần mềm nhé. Với phần mềm lưu trữ và chia sẻ file bạn có thể Up một file dữ liệu lớn lên đến vài GB cũng được nhé, đồng thời bạn có thể chia sẻ file đó với rất nhiều người khác nữa.

Download Phần Mềm Lưu Trữ và Chia Sẻ File cho PC miễn phí

Dưới đây mình có rất nhiều Phần Mềm Lưu Trữ và Chia Sẻ File để cho các bạn download cho pc miễn phí nhé. Các bạn hãy lựa chọn một phần mềm có đầy đủ các tính năng mà bạn cần rồi cài đặt nhanh chóng với link tải chuẩn nhất mà mình chia sẻ nhé.

Download Phần Mềm Lưu Trữ và Chia Sẻ File cho PC

DOWNLOAD Dropbox icon Dropbox

Dropbox là phần mềm lưu trữ dữ liệu trực tuyến và chia sẻ tài liệu cho mọi người một cách nhanh chóng nhờ vào một hệ thống server từ google. Hiện nay Dropbox phát triển ở hai nền tảng chính là web và phần mềm, nó được...

215 Lượt xem